Geschiedenis

Enkele Initiatiefneemersters, met name Ans en Mia, wilde graag zingen in een gemengd koor. Het repertoire mocht heel varierend zijn, van "traditional"tot modern, nederlands- of anderstalig.

Na het plaatsen van een aantal advertenties in het "blaedje" werd er een bijeenkomst in het "dorpshoes"gehouden. medio oktober 1988. de opkomst was summier, 7 personen en allen dames. toch gaf men de moed niet op en na nog een aantal advertenties in de regionale dag- en week bladen groeide het aantal leden. Men had ook een dirigente bereid gevonden het koor op te starten. Er werk toon een voorlopige bestuur gekozen en er er werd ook een lokaal gevonden voor de wekelijkse repetities, nl "de Postkoets".

 

Oprichtsters

In dit historisch archief kijkt ANIMATO terug op een rijk verleden met optredens in binnen- en buitenland. Deelname aan regionale korendagen, concerten binnen de eigen gemeenschap en de nodige gastoptredens elders.

 

Ondertussen kennen wij al talloze hoogtepunten, waaronder onze lustrumjaren:

  • Het eerste lustrum met medewerking van het Limburgs Kozakkenkoor en de uitvoering van de Missa Brevis in de Martinuskerk van Horn.
  • Een grandioos optreden met ondersteuning van een combo van eigen bodem tijdens het tweede lustrum en het kerstconcert samen met het professionele jongenskoor uit Minsk.
  • Het derde lustrum met o.a. een optreden in de St. Janskathedraal in Den Bosch en het schitterende muziekspektakel in november 1999 in de Oranjerie in Roermond.
  • Het 20 jarig jubileumconcert in Don Bosco in Heel dat een waar feest was.
    Het 25 jarig jubileumconcert in Dan Bosco in Heel waar iedereen geweldig van genoten heeft.